top of page

Autodesk 3 DS MAX to oprogramowanie do modelowania i renderowania. Pozwala twórzyć profesjonalne animacje, renderingi i modele 3D w programie.   Jest to zestaw wydajnych narzędzi pomaga tworzyć lepszą zawartość 3D i rzeczywistość wirtualną w krótszym czasie.
Blok: modelowanie i wizualizacja

 

Bazowy - podstawy modelowania i wizualizacji - 20h

 

Zapoznanie z interfejsem i przygotowania ustawień programu

Zapoznanie się z interfejsem użytkownika / panel komend / pasek narzędzi”

Zakładanie folderu roboczego / sposoby zapisywania i archiwizowania projektu

Praca z narzędziami do nawigacji: kostka obrotu / koło sterowania

Ustawienia ogólne / autozapisu / rzutni / jednostki

Praca z obiektami w przestrzeni

Tworzenie obiektów i ich edycja

Narzędzie obracania / skalowania / przesuwania / wyrównania / lustro / wyrównanie

Ustawienie przyciągania

Menedżer właściwości warstw

Wyszukiwanie obiektów / tworzenie zespołu obiektów i jego edycja / grupy selekcji

Sposoby klonowania obiektów

Modelowanie ściankowe Edit Poly

Edytor siatki Edit Poly

Modyfikacja siatki za pomocą wierzchołków, krawędzi i poligonów

Narzędzia do edycji Edit Poly

Sposóby zaznaczania obiektów i jego elementów, soft selection

Rysowanie i edycja linii:

Sposoby edycji linii, określanie krzywizny / łączenie punktów

Tworzenie i nakładanie materiałów

Omówienie narzędzi w oknie „Edytora Materiałów”

Rozmieszczenie materiału na obiekcie, modyfikator UVW Map

Tworzenie materiału przepuszczającego światło

Ustawianie ujęć i oświetlanie sceny

Wstawianie kamer, ustawianie ogniskowej

Omówienie świateł podstawowych

Ustawianie intensywności świateł i zakresu świecenia

Ustawianie gęstości i gładkości cieni

Przygotowanie sceny do renderingu (opcjonalnie Mental Ray / Scanline / Iray)

 

Zaawansowany - zaawansowane techniki modelowania i wizualizacji - 20h

Importowanie plików do podrysu z Revit / AutoCAD

Modelowanie kompleksu budynków

Tworzenie terenu

Korzystanie z biblioteki modeli i meteriałów

Użycie obiektów Proxy

Przystosowanie materiałów, oświetlenia i efektów do różnych pór dnia i roku

Renderowanie, opcjonalnie mental ray / Iray / V-ray / Nox / Lumion

 

 

 

 

 

 

Blok: animacja
 
Bazowy - podstawy animacji, praca na gotowych modelach - 20h

 

Wstęp do animacji, omówienie interfejsu

Zasada trzech jedności

Układ oparty na trójkątach

Praca z Safe Frame

Wykorzystanie ruchu kamery przy animacji postaci

Ustawianie Camera Rigs

Tworzenie Fly-through

Animowanie kamery ślędzącej dynamiczną akcje

Camera shakes

Zbliżenia i kadry

Vertigo Effect

Tworzenie długiego kadru

Wybór odpowiednich kadrów do danej akcji

 

Zaawansowany - animacja, rigging postaci - 30h/40h

 

Wstęp do riggowania i animacji

Tworzenie szkieletu

Tworzenie Leg and Foot Controls

Tworzenie Hip and Spine Controls

Tworzenie FK/IK Controls

Rigging rąk

Skinning Characters

Rigging twarzy

bottom of page