top of page
 
AutoCAD to zaawansowane narzędzie do tworzenia dokumentacji projektowej 2D i 3D, umożliwia komputerowe wspomaganie pracy architektów, inżynierów, mechaników, budowlańców. W prosty i szybki sposób pozwala zwiększyć wydajność i ułatwić pracę podczas tworzenia rysunków.
 
 
 
 
Ramowy Program Szkolenia AutoCAD  – Bazowy

 

Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD

Omówienie poszczególnych okiem, paneli i narzędzi

Obszar roboczy

Wiersz poleceń

Sposoby poruszania się po obszarze roboczym (nawigacja)

Ustawienia rysunku

Tworzenie nowych rysunków

Tworzenie szablonów

Podstawowe narzędzia pracy w programie

Sposoby wybierania i zatwierdzania poleceń

Podstawowe narzędzia rysunkowe

Narzędzia paska stanu (tryb ortogonalny, lokalizacja, itp.)

Współrzędne i cechy obiektów w dwuwymiarowej przestrzeni AutoCAD

Współrzędnych względne i bezwzględne

Punkty charakterystyczne obiektów

Konstrukcja i modyfikacja obiektów dwuwymiarowych

Rysowanie brył prostych i obiektów złożonych

Rysowanie przy użyciu śledzenia biegunowego

Modyfikacja narysowanych obiektów

Kopiowanie i przesuwanie obiektów

Opcje utnij/wydłuż

Fazowanie i zaokrąglanie narożników

Omówienie rodzajów linii

Rozbijanie i łączenie obiektów

 

Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów – podstawy

Omówienie zastosowania warstw

Zmiana cech poszczególnych warstw

Omówienie właściwości poszczególnych typów obiektów

Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych

Wymiarowanie poszczególnych obiektów

Omówienie funkcji menadżera wymiarowania

Linie odniesienia

Konfiguracja stylów tekstu

Teksty jednowierszowe

Praca z tekstem wielowierszowym

Style tekstowe

Znaki specjalne

Kreskowanie i wypełnianie obszarów

Określanie poszczególnych cech kreskowania

Obwiednia kreskowania

Typy i rodzaje kreskowania

Tworzenie, edycja i operacje na blokach

Nadawanie parametrów utworzonym blokom

Przypisywanie atrybutów oraz ich edycja i zarządzania nimi

Wydruk rysunku

Dobór urządzenia drukującego i formatu strony

Skala wydruku

Granice wydruku

 

 

 

 Ramowy Program Szkolenia AutoCAD – Zaawansowany

 

Praca z trybami wyborów

Grupowanie elementów

Filtrowanie warstw i obiektów

Izolowanie poszczególnych elementów i warstw

Zaawansowane typy obiektów

Splajn - tworzenie i edycja

Polilinia – zawansowane zmiany

Regiony i multilinie

Tworzenie, edycja i operacje na blokach i atrybutach  

Nadawanie parametrów utworzonym blokom

Przypisywanie atrybutów oraz ich edycja i zarządzania nimi

Wstawianie bloków z atrybutami

Tworzenie bibliotek bloków

Załączenie odnośników rysunków zewnętrznych

Obróbka dodanych elementów

Odczytywanie i zmiana właściwości

Przycinanie odnośników

Zarządzanie widocznością odnośników

Pliki rastrowe

Wprowadzanie do rysunku

Edycja plików

Przezroczystość i porządek wyświetlania

Rysowanie na podkładzie rastrowym

Praca na arkuszach

Tworzenie szablonów

Przestrzeń arkusza a papieru

Tworzenie nowych rzutni

Blokowanie widoku na poszczególnych rzutniach

Dobór skali poszczególnych rzutni

Import arkuszy z innych rysunków

Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych

Wymiarowanie poszczególnych obiektów

Omówienie funkcji menadżera wymiarowania

Linie odniesienia

Wymiarowanie i tekst na wydruku

Cechy styli wymiarowania i tekstu

Tekst opisowy

Skala rodzaju linii

Dobór odpowiedniej skali wymiarów

Personalizacja programu

Tworzenie palet narzędzi i zamieszczanie w nich gotowych bloków

Tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania

Edycja właściwości poszczególnych elementów programu

 Wprowadzenie do modelowania 3D

bottom of page