top of page
Fusion 360 jest pierwszym narzędziem 3D CAD, CAM i CAE tego typu dla branży mechanicznej. Łączy cały proces rozwoju produktu z jedną platformą opartą na chmurze, która działa zarówno na komputerze Mac, jak i na komputerze PC. Jest to narzędzie łączące modelowanie i produkcję, zarządzanie i symulacje ograniczające błędy. To narzędzie przyszłości.
 
 
 
Autodesk Fusion 360 - Program zajęć

 

 

Przedstawienie interfejsu programu

Omówienie panelu Data Panel- tworzenie i zarządzanie projektem

Zapoznanie z ustawieniami graficznymi i trybami wyświetlania

Zmiana ustawień aplikacji

Szkic parametryczny

Szkic 3D

Tworzenie i edycja geometrii 3D

Analiza utworzonej geometrii- badanie krzywizny, płaszczyzny przekroju, środek ciężkości

Wykonywanie złożeń elementów

Ustawianie wzajemnych relacji pomiędzy obiektami

Badanie przenikania się obiektów

Praca na zespole części

Praca z plikami załączonymi

Modelowanie za pomocą siatki- środowisko rzeźby

Wykonywanie animacji

Przypisywanie materiałów do obiektów

Tworzenie nowych materiałów i podpinanie bibliotek zewnętrznych

Zaawansowana edycja opcji materiałów oraz obowiązujące zasady przy dodawaniu nowych materiałów

Przekształcanie rysunków do formy rastrowej

Załączanie i wykorzystanie plików zewnętrznych

Przygotowanie wydruków

Tworzenie symulacji

Nauka interpretacji wyników symulacji

Środowisko CAM - frezowanie i toczenie

Środowisko MESH

Przygotowanie wydruku 3D

Przedstawienie serwisów zewnętrznych i dodatków do programu Fusion 360

Efektywne wykorzystanie chmury do renderów i symulacji

Prezentacja wszystkich opcji beta programu Fusion 360

Przedstawienie usługi Autodesk 360

bottom of page