top of page
Autodesk Inventor to wszechstronne narzędzie do projektowania mechanicznego. Dedykowany dla inżynierów, mechaników oraz wszystkich projektantów, którzy chcą wprowadzić na rynek nowatorskie pomysły, w szybki i prosty sposób.  Ten program umożliwia zamodelowanie różnego rodzaju urządzeń w  modelu 3D, na podstawie, którego można już potem uzyskać w prosty sposób różnego rodzaju rysunki.
 
 
 
Ramowy Program Szkolenia Autodesk Inventor – Bazowy
 
 1. Specyfika pracy w programie

 2. Szkic - wprowadzenie do środowiska pracy

  • opis narzędzi 2D

  • wiązania geometryczne

  • parametryzacja

 3. Modelowanie

  • podstawowe narzędzia do modelowania

  • edycja bryły

  • narzędzia konstrukcyjne

 4. Tworzenia złożeń

  • wstawianie detali

  • wiązanie detali w zespole

  • projektowanie adaptacyjne

  • parametryczne zarządzanie projektem

 5. Tworzenie konstrukcji z blachy

  • specyfika tworzenia komponentu

  • opis narzędzi

  • rozwijanie konstrukcji

 6. Tworzenie konstrukcji spawanej

  • rodzaje spoin

  • przygotowanie technologiczne do tworzenia spoin

 7. Rysunek techniczny

  • pojedynczej części

  • złożenia wraz z listą części

  • tworzenie szablonów z własnymi tabliczkami

 8. Wydruk dokumentu

 

 

 

Ramowy Program Szkolenia Autodesk Inventor – Zaawansowany

 

 1. Prezentacja projektu

  • tworzenie i edycja prezentacji

  • animacja montażu

 2. Szkic 3D

  • Elementy konstrukcyjne

  • Narzędzia do tworzenia szkicu 3D

  • Wykorzystanie wiązań i parametryzacji

 3. Wstawianie elementów znormalizowanych do złożeń

 4. Tworzenie projektu wielobryłowego

  • Tworzenie kilku brył w konstrukcji jednej części

  • Operacje boolean'a

  • Przekształcenie projektu w złożenie

 5. Tworzenie autorskich narzędzi

  • iFeature - operacja obróbki części

  • iPart - rodzina części

  • iAssembly - warianty złożeń

 6. Konstrukcja ramowa

  • specyfika tworzenia konstrukcji

  • biblioteka znormalizowanych ram

  • wstawianie i obróbka ram

 7. Wykorzystanie gotowych modułów do generowania:

  • połączeń gwintowych

  • połączeń taśmowych

  • tworzenia wałów

 8. Wizualizacja projektu

  • zarządzanie materiałami, oświetleniem i kamerą

  • rendering sceny

  • tworzenie animacji

bottom of page