top of page

Program Revit służy do modelowania informacji o budynku. Oferuje on zaawansowane narzędzia, które umożliwiają korzystanie z inteligentnego procesu opartego na modelu, w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi. Program Revit obsługuje proces międzybranżowej współpracy projektowej.

 

 

 

Revit Structure Bazowy

Revit a BIM

 • Revit w kontekście procesów BIM.

 • Potencjalne wyzwania i problemy w pracy z programem.

Interfejs programu Revit

 • Organizacja projektu.

 • Wyjaśnienie poszczególnych podobszarów interfejsu programu. Poruszanie się w środowisku programu i modelu 3D.

 • Rodziny – wprowadzenie.

 • Szablony projektowe.

Podstawowe komendy

 • Modyfikacja elementów. (Przesuwanie, kopiowanie , obracanie itp).

 • Zaznaczanie , filtrowanie. Inne zaawansowane opcje edycji – połączenia elementów, kopiowanie, efektywne metody modelowania.

 • Rozpoczęcie nowego projektu. Osie i poziomy.

Modelowanie 3D

 • Ściana podstawowa i złożona

 • Stropy /Płyty / Dachy. Przegłębienie, wycięcie w rodzinach systemowych.

 • Modelowanie fundamentów: stopa / ława / płyta. Fundamenty schodkowe.

 • Schody i rampy

 • Modelowanie nietypowych rodzin lokalnych w projekcie.

 • Elementy konstrukcyjne: słupy (słup prosty, słup pochyły) , belki (pod stropem i na dachu).

 • Praca na płaszczyznach modelowanie 3D.

 • Podstawy modelowanie zbrojenia i polączen stalowych

Tworzenie detali

 • Widok detalu i proces jego rysowania.

 • Linia detalu, definiowanie styli linii.

 • Obszar wypełniony / maskowania / komponenty detalu.

 • Jak wykorzystać istniejące detale 2D wykonane w programie AutoCAD.

Dokumentacja rysunkowa

 • Wymiarowanie / Koty wysokościowe / Spadki / Symbole

 • Arkusz rysunkowy i tabelka.

 • Biblioteka materiałów.

 • Tworzenie zestawień i przedmiarów materiałów i legend.

 • Prezentacja modelu konstrukcji

 • Wydruki.

 • Współpraca z AutoCAD. Jak szybko przerysować projekt 2D do 3D.

Dodawanie opisów

 • Praca z tekstem.

 • Tagi i Keynotes.

 • Parametr projektu i parametr współdzielony (Shared / Project Parameter)

bottom of page